Idé och koncept

Vi hjälper kund att vidareutveckla deras idéer till fullskaliga koncept. Det kan handla om allt från utseende till funktionalitet, till exempel vilken upplevelse produkten ska ge till slutanvändaren.

Intervjuer

För att förstå målgruppens behov kan vi genomföra intervjuer med ett antal personer ur målgruppen. När vi sedan sammanställer och analyserar deras svar visar sig mönster och samband, och utifrån dessa kan vi få en djupare och tydligare bild av hur produkten bör se ut och fungera.

Prototyp

En klickbar prototyp kan lösa problem redan i planeringsstadiet och är ofta en bra metod vid komplexa produkter där en slutanvändare ska förstå svårare flöden. Den kan tas fram antingen före eller efter intervjuer, beroende på vad produkten ska gå ut på. Utifrån en prototyp kan vi utföra tester och förbättra produkten i ett tidigt stadie, allt för att kunna leverera det bästa slutresultatet.

Workshop

För att både vi och kund ska förstå varandra börjar vi ett projekt med en workshop där alla inblandade tillsammans reder ut behov och förväntningar från båda håll. Här lägger vi grunden till designen, den digitala strategin och i slutändan hela projektet.

Digital strategi

När vi har en bra förståelse för kund och målgrupp kan vi hjälpa till att ta fram en digital strategi. Det kan till exempel handla om strategier för hur ett företag ska locka in kunder till en sajt, eller en strategi för effektivare försäljning online.