Det blir allt vanligare att vi använder Google och andra sökmotorer för att söka efter något som finns vår närhet. Idag är faktiskt mer än 40% av alla sökningar platsrelaterade. Vi googlar efter restaurang "ort", verkstad "ort" osv för att hitta det vi söker. Många företag har egentligen ingen nytta av att andra än personer i dess närhet hittar dom då deras verksamhet är knuten till platsen. Det är dessutom betydligt lättare att nå topp-placeringar i sökmotorernas sökresultat om du sökmotoroptimerar din hemsida för det lokala söket. Missa inte den här chansen till relevant och lönsam trafik till din hemsida!

Vad är SEO?

SEO är en förkortning för search engine optimization, alltså det vi på svenska kallar sökmotoroptimering. Syftet med SEO är att öka både kvantiteten och kvaliteten på den organiska söktrafiken till en hemsida från sökmotorer som till exempel Google. Med den organiska trafiken menar man alla besökare som inte kommer via en annons, t.ex. en Google Ads-annons.

Sökmotorernas uppgift är att presentera ett så korrekt och relevant resultat som möjligt för den som använder sökmotorn i form av en länklista till olika hemsidor. SEO handlar enkelt förklarat om att utforma och optimerar hemsidan så att sökmotorerna uppfattar den som just relevant och aktuell. För att kunna optimera en hemsida så måste man givetvis veta vilka sökningar som man ska optimera mot. Man behöver alltså börja sitt SEO-arbete med att utföra en sökordsanalys. Kortfattat innebär det att man undersöker sökvolymer och konkurrens för ett antal, givetvis relevanta, sökord och sökfraser. Det viktigaste är att orden och fraserna ska vara väl matchat med vad sidan faktiskt handlar om och att potentiella besökare kommer att känna att de hamnat rätt utifrån deras sökning.

Vad innebär lokalt sök?

Googles sökresultat ser olika ut beroende på var geografiskt som sökningen görs. En sökning på restauranger ger helt olika resultat i Luleå och Malmö. Sökmotorer försöker vara så relevanta som möjligt och presenterar sökresultat som uppenbart har en lokal avsikt med lokala träffar. Söker du därför efter restaurang kommer troligtvis förlagen att vara kopplade till den plats där du befinner dig.

Om du bedriver en verksamhet som enbart eller i huvudsak är beroende av kunder i närområdet så har du väldigt mycket att vinna på att optimera just mot ditt närområde. Den kanske största fördelen är att konkurrensen i sökresultatet blir betydligt mindre. Därmed blir det också mycket lättare att nå topp-placeringar. Det finns ju ingen vits med att konkurrera med bilhandlare i Stockholm om du säljer bilar i Dorotea. Du blir helt enkelt mer specifikt för lokala sökningar och lättare för sökmotorerna att sortera som relevant information. En lyckad lokal SEO ger också goda möjligheter att hamna längst upp i Googles local-pack/3-pack, vilket i praktiken nästan kan ses som en topp-3 placering.

Hur optimerar man för lokalt sök?

Det bästa du kan göra är att börja med en noggrann konkurrentanalys för din bransch lokalt. Undersök hur dom viktigaste konkurrenterna har jobbat med sina sökord och ifall de tänker “lokalt” i sitt innehåll. Gör sedan en sökordsanalys för din egna hemsida med utgångspunkt i att sidorna ska optimeras för det lokala söket, exempelvis din stad.

Precis som med all SEO så är det nödvändigt att jobba med samtliga delar som on-page, teknisk SEO samt off-page, även för det lokala söket.

Nödvändiga delar för lyckad lokal SEO

  • Var noga med dina NAP-uppgifter. NAP står för name, adress och phone number. Kort och gott handlar det om dina företagsuppgifter. Dessa ska användas konsekvent på alla ställen där de kan förekomma på nätet dvs att du har samma uppgifter överallt. Du kan även med fördel ta med ditt organisationsnummer i dina kontaktuppgifter på t.ex. hemsidan. Vill du vara extra duktig så markera upp kontaktuppgifterna med strukturerad data (schema.org)

  • Se till att ditt innehåll är skapat och optimerat för lokalt sök. Kombinera viktiga sökord med ortsnamn i sidans titel, rubriker, content osv.

  • Optimera ditt företags Google my business konto. Se till att ha rätt NAP-uppgifter, öppettider och kategori för ditt företag. Här kan du även hantera ditt företags recensioner. Dessa kan vara riktigt viktiga för din lokala SEO.

Sammanfattningsvis finns det mycket att vinna på att vara aktiv med den lokala SEOn. Är du verksam inom en bransch där kunden är knuten till ditt geografiska område så borde det vara en no-brainer att se till att med dessa relativt enkla medel nå topp-placeringar i sökresultatet. Björnmamman hjälper dig självklart på vägen om du inte vill eller har möjlighet att jobba med detta själv. Hör bara av dig så sätter vi igång!