Hur vi jobbar med Google Ads (Adwords)

En Google Ads-certifierad konsult hjälper er att sätta upp, strukturera och optimera ert Google Ads-konto. Ni äger ert eget konto har full insyn i arbetet och endast 1 månads uppsägningstid. Vi ger er löpande rapportering och en fast månadskostnad och tillsammans med er sätter vi upp konverteringsmål.

Arbetet innefattar bland annat:

  • Sökordsanalys
  • Uppsättning av kampanjer och annonser.
  • Löpande optimering av kampanjerna, annonserna och sökorden.
  • Löpande justering buden för att få lönsammare positioner.
  • Kontroll av landningssidor och förslag på förbättringar.
  • Att sätta upp negativa sökord för att utesluta trafik och spara annonspengar.
  • Att prova nya sökord som kan öka er lönsamhet.
  • Uppföljning och rapportering.