Pulsen Group

Björnmamman fick det ärofyllda uppdraget att ta fram pulsen Groups nya hemsida. Pulsen Group utvecklar såväl företag som människor och världen.

Bolagen är väldigt viktiga för Pulsen Group därför fick de en väldigt framträdande roll direkt på startsidan. 

Hemsidan är byggd i Umbraco i vår egenutvecklade plattform Bearbone. Theme. Det är ett modulbaserat system där man bygger upp sidorna med hjälp av olika moduler/block. Bearbone. Theme är ett modernt, användarvänligt, säkert och sökmotorvänligt system.

Till Pulsen Group