Grafisk profil

Som företag är det viktigt att ha en grafisk identitet att använda överallt och bli igenkänd via. Det handlar bland annat om logotyp, font, färger och vilken typ av bilder som ska representera företaget. Vi sätter ihop en identitet som går att använda både på webben och i tryck.

Grafisk produktion

Vi har lång erfarenhet av grafisk produktion och kan hjälpa till med design av både trycksaker och digitala produkter. Det kan till exempel handla om visitkort, powerpoint presentationer, appar, broschyrer med mera.

Digital design

Att designa för det digitala handlar om mer än bara det visuella. Det handlar om flöden, struktur och att skapa ett utseende som ser bra ut i såväl en liten mobil som på en stor skärm. I korthet handlar det om att skapa en design som är flexibel och kan förändras utefter innehåll och teknisk utrustning.

UX (User experience design)

Det finns mönster i hur användare använder digitala tjänster och det är därför viktigt att produkten guidar användarna rätt. Vi arbetar alltid utifrån dessa mönster och skapar wireframes (en enkel skiss) där vi planerar flöden som är tydliga, snabbt leder till rätt innehåll samt skapar igenkänning hos användaren.