Skekraft driftinfo

Skellefteå Kraft ville modernisera sin driftinformationssida, göra den responsiv samt ge den en mer levande känsla.

Kartan står i fokus, med färgkodade nålar som visade om ett driftstop var pågående eller avklarat. Förutom data angående driftinformation tog vi även in data från SMHI angående varningar, och har datumstyrt utseendet på kartan utifrån årstid. 

Designen återspeglar Skellefteå Krafts huvudsida, och samtidigt skulle den vara tydlig för människor med synnedsättning. Den skulle även vara användarvänlig med ett mobile-first tänk. 

Hemsidan är byggd med Angular JS, och all information som syns kommer från olika API:er. Vi sparar informationen i två veckor för att användaren ska ha möjlighet att gå tillbaka i tiden. 

https://driftinfo.skekraft.se