Icemakers

Högt upp i norra Sverige finns Icemakers: ett företag som erbjuder kunder över hela världen att komma och testköra fordon på sina is- och snöbanor. Vi uppdaterade deras hemsida med ny design och bättre SEO så att de kan vara lika framåt som bilbranschen i stort

När ens målgrupp är kunder över hela världen är det viktigt med en hemsida som är sökmotoroptimerad, och vi började därför vårt uppdrag med att göra en sökordsanalys. Kort förklarat undersökte vi vilka sökord och nyckelord som kan hjälpa till att öka en hemsidas synlighet i sökmotorer, till exempel Google. Sökordsanalysen la även en grund för hur vi bäst skulle lägga upp strukturen och användarupplevelsen på hemsidan genom att hinta om vilka sidor som behöver finnas med.

Två områden som vi valde att fokusera på var att visa vädret och att göra det tydligt var anläggningarna och banorna ligger. Därför placerade vi en modul på varje sida som där en besökare snabbt kan se temperatur och istjocklek, samt byggde en karta med hjälp av Google Maps för att visa var både anläggningar och banor finns.

Designmässigt valde vi att fokusera på kyla och snö genom användandet av vit bakgrund med inslag av blått. För att förstärka Icemakers varumärke använde vi genomgående blåtonade bilder av snölandskap, plogade banor i snö och snabba bilar för att ge den rätta känslan.

Hemsidan är byggd i Umbraco, vi använder oss av SMHI:s Api för att automatiskt ta in väderleksrapporter och temperaturer