Mitt Liv

Björnmamman fick det ärofyllda uppdraget att ta ta fram design och utveckla MittLivs nya hemsida. MittLiv har i mer än 10 års tid arbetat för en inkluderande arbetsmarknad.

Hemsidan är byggd i moduler vilket ger en väldigt stor frihet i utformningen av nya sidor eller omstrukturering av befintliga sidor.