Sherpas

Björnmamman fick i uppdrag att utveckla våra vänner på Sherpas nya hemsida. Sherpas hade en önskan om att sajten skulle vara väldigt visuell och bygga på massor av bilder. De hade en tydlig bild om hur de ville att hemsidan skulle se ut och det blev vår uppgift att förverkliga den bilden.